Home » Genealogie » Huwelijksakte van Maria van Meerten (1820-1860) en Jan Carel Knierim (1821-1899)

Huwelijksakte van Maria van Meerten (1820-1860) en Jan Carel Knierim (1821-1899)

Huwelijksakte van Maria van Meerten (1820-1860) en Jan Carel Knierim (1821-1899) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Maria van Meerten (1820-1860) en Jan Carel Knierim (1821-1899) weergegeven.1 Op 9 mei 1849 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Jan Carel Knierim was zeven en twintig jaar oud en zonder beroep. Hij is geboren te Amsterdam en woonachtig te Utrecht.2 Hij is de meerderjarige zoon van Johan Martin Knierum en Maria Sebes. Johan Martin was bediende van beroep en het echtpaar woonde te Utrecht.

Maria van Meerten was acht en twintig jaar oud en dienstmeid van beroep. Ze is geboren te De Bilt en woonachtig te Utrecht.3 Ze is de meerderjarige dochter van Hendrik van Meerten en Elisabeth Fukkink. Hendrik was smid van beroep en het echtpaar woonde te Utrecht.

De vaders waren aanwezig bij de huwelijksvoltrekken en verklaarden hun toestemming te geven tot dit huwelijk. De afkondigingen hebben, zonder stuiting, plaats gehad op 29 april 1849 en op 6 mei 1849 plaats gehad. De ambtenaar ontving van het aanstaande echtpaar de geboorteakten van de verloofden en het certificaat van Voldoening aan de Nationale Militie. Ze zijn daarna afzonderlijk bevraagd en hebben hun ‘Ja’-woord gegeven.

Er waren vier getuigen meegebracht:

  1. Hendrikus de Graaf (±1803-?), vijf en veertig jaar oud en conciërge van beroep.
  2. Johannes van Embden (±1775-1855), vier en zeventig jaar oud en bediende van beroep.
  3. Cornelis Martinus van Giessen (±1793-?), zes en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep.
  4. Willem Hendrik Molijn (1803-1874), zes en veertig jaar oud en stadsbode van beroep.

De getuigen woonden alle vier in Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1849, aktenummer 125. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-carel-knierim-1821-1899/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-van-meerten-1820-1860/.