Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria van den Berg (1797-1865)

Doopinschrijving van Maria van den Berg (1797-1865)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria van den Berg (1797-1865) weergegeven.1 Maria werd op 26 maar 1797 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar ouders waren Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827). Als doopgetuige was Maria van den Berg (1760-1832) aanwezig, zij was de huisvrouw van Klaas van Meerten (?-?).2 Maria werd op 12 maart 1797 geboren.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1772-1812, D.T.B. 1055.2, bladzijde 50. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Na het overlijden van Bartje Timmer is Klaas opnieuw getrouwd. Klaas was het broertje van Willemina.