Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831)

Huwelijksinschrijving van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831) weergegeven.1 Op 14 juni 1782 zijn Willemina en Cornelis te Eck en Wiel in ondertrouw opgenomen. Dit volgens attestatie van ds. J. Stapelmoer te Eck en Wiel.2 Het gaat om Cornelis van den Berg die geboren en woonachtig is te Eck en Wiel en Willemina van Meerten die geboren is een woonachtig geweest is te Ingen. Zij hebben te Ingen onverhinderd de drie zondagse proclamaties gehad en zijn te Eck en Wiel in hun huwelijken staat bevestigd.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Trouwboek, 1772-1806, D.T.B. 1055.4, bladzijde 13. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dominee Stapelmoer deed op 17 februari 1765 intrede in de gemeente Eck en Wiel en is daar tot 17 februari 1796 gebleven. Daarna werd hij afgezet omdat hij orangist was. Zie: https://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=10887.