Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johan Rutgerus van Meerten (1917-?) en Wilhelmina Josephina Frederika Sijtsema (1913-?)

Huwelijksakte van Johan Rutgerus van Meerten (1917-?) en Wilhelmina Josephina Frederika Sijtsema (1913-?)

Huwelijksakte van Johan Rutgerus van Meerten (1917-?) en Wilhelmina Josephina Frederika Sijtsema (1913-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johan Rutgerus van Meerten (1917-?) en Wilhelmina Josephina Frederika Sijtsema (1913-?).1 Op 1 november 1939 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om een huwelijk aan te gaan.

Johan Rutgerus van Meerten was twee en twintig jaar oud en chauffeur van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Arnhem. Johan Rutgerus was de meerderjarige zoon van Gerrit van Meerten (1889-1970) en Hermanna Johanna Kappert (1890-1958).2 Gerrit was vijftig jaar oud en militair oppasser van beroep. Hermanna Johanna was negen en veertig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Arnhem.

Wilhelmina Josephina Frederika Sijtsema was zes en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Arnhem. Wilhelmina Josephina Frederika was de meerderjarige dochter van wijlen Reint Sijtsema (1869-1913) en Tonia Everdina Johanna van de Kleut (1872-1940). Tonia Everdina Johanna was zonder beroep en woonachtig te Arnhem.

De ouders van de bruidegom waren aanwezig en gaven toestemming tot dit huwelijk. De moeder van de bruid was niet aanwezig maar die heeft in een authentieke akte verklaard dat zij ook toestemming gaf tot dit huwelijk. De afkondiging tot dit huwelijk heeft zonder stuiting plaatsgehad op 21 oktober 1939. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Christiaan Regtering (1905-?), vier en dertig jaar oud, loodgieter van beroep en woonachtig te Velp (Gemeente Rheden).
  2. Teunis van de Kleut (1898-?), een en veertig jaar oud, koffiehuishouder van beroep, woonachtig te Arnhem en neef van de bruid.

Uit het vonnis van de rechtbank te Amsterdam van 17 februari 1949 blijkt er een echtscheiding uitgesproken is. Deze uitspraak is op 11 augustus 1949 door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem toegevoegd.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, huwelijksakten, 1939, aktenummer 686. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1889-en-hermanna-johanna-kappert-1890-1958/.