Home » Genealogie » Overlijdensakte van Frederik van Meerten (1766-1845)

Overlijdensakte van Frederik van Meerten (1766-1845)

Overlijdensakte van Frederik van Meerten (1766-1845) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Frederik van Meerten (1766-1845) weergegeven.1 Op 14 maart 1845 verscheen Cornelis Langboom (1798-1868) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn schoonvader.2 De ambtenaar in functie was Willem Jakob van Brakell (1818-1902). Cornelis was zes en veertig jaar oud, arbeider van beroep en behuwd zoon van Frederik. Hij deed de aangifte samen met Aart van Ommeren (1809-1894), vijf en dertig jaar oud en bakker van beroep. Zij verklaarden dat Frederik op 13 maart 1845 om drie uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zeventig jaar en drie maanden. Hij was zonder beroep, geboren te Ingen en woonachtig te Lienden. Frederik was de weduwnaar van Luthera van de Peppel (1768-1830) en een zoon van Jan (Klaassen) van Meerten (1724-?) en Jacoba van Grootveld (?-?). De akte is niet ondertekend door Cornelis omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1845, aktenummer 28. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Cornelis was getrouwd met dochter Helena van Meerten (1802-1890).