Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845)

Huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 16 april 1825 om zes uur in de middag voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was schout Karel van der Zande (1796-1830), geassisteerd door de gemeentesecretaris.2

Jan Willem was een jongeman van zeven en twintig jaar oud en boerenknecht van beroep. Hij is geboren op 16 januari 1798 te Lienden en woonachtig te Opheusden.3 Jan Willem was een zoon van wijlen Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Metje van Oort (1760-1828).4 Metje was arbeidster en woonachtig te Lienden. Zij was bij de bruiloft aanwezig en verklaarde haar toestemming tot dit huwelijk te geven.

Marritje was een jongedochter van acht en twintig jaar oud en dienstbaar van beroep. Zij was geboren op 23 maart 1797 te Opheusden en woonachtig te Opheusden.5 Zij was de meerderjarige dochter van wijlen Rut Verwoert (±1759-1811) en Grietje van Ginkel (1763-1835). Grietje was arbeidster van beroep en woonachtig te Opheusden. Zij was ook bij de bruiloft aanwezig en verklaarde haar toestemming tot dit huwelijk te geven.

Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken aan de ambtenaar: (1) Doopextract van de bruidegom. (2) Het Certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie. (3) Een notariële acte waaruit blijkt dat Jerfaas van Meerten overleden is. (4) Doopextract van de bruid. (5) Het doodextract van de vader van de bruid. De huwelijksafkondigingen hebben onverhinderd plaatsgehad op zondag 3 april 1825 en zondag 10 april 1825 voor het huis der gemeente. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Brienen Brienisse (1800-1868), vijf en twintig jaar oud, molenaar van beroep en woonachtig te Opheusden.
  2. Teunis Weijman (1799-1849), vijf en twintig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Opheusden.
  3. Arien van de Pol (1801-?), vier en twintig jaar oud, voerman van beroep en woonachtig te Opheusden.
  4. Johannes Bikkel (1803-1868), twee en twintig jaar oud, zonder beroep, en woonachtig te Opheusden.

Het echtpaar heeft de akte niet kunnen ondertekenen, omdat zij, net als de moeder van de bruidegom, niet konden schrijven omdat zij dat niet geleerd hadden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1825, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  3. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-metje-van-oort-1760-1828/.
  5. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-marritje-verwoert-1797-1845/.