Home » Genealogie » Overlijdensakte van Albert van Meerten (1903-1968)

Overlijdensakte van Albert van Meerten (1903-1968)

Overlijdensakte van Albert van Meerten (1903-1968) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Albert van Meerten (1903-1968) weergegeven.1 Op 4 juli 1968 verscheen Teunis Heusinkveld (1903-1983) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Albert. Teunis was vijf en zestig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Albert op 1 juli 1968 om half acht in de avond is overleden in de leeftijd van vier en zestig jaar. Hij was landarbeider van beroep, geboren en woonachtig te Lienden.2 Albert was weduwnaar van Gerritje Johanna Langboom (1905-1964) en een zoon van wijlen de echtelieden Gevert van Meerten (1877-1953) en Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1968, aktenummer 12. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-albert-van-meerten-1903-1968/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gevert-van-meerten-1877-1953-en-hendrika-willemina-de-bruin-1877-1957/.