Home » Genealogie » Huwelijksakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) en Gerrit van Dorland (1908-1989)

Huwelijksakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) en Gerrit van Dorland (1908-1989)

Huwelijksakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) en Gerrit van Dorland (1908-1989) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) en Gerrit van Dorland (1908-1989) weergegeven. 1 Op 27 juni 1941 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan.

Gerrit van Dorland was twee en dertig jaar oud en landarbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Opheusden.2 Gerrit was de meerderjarige zoon van wijlen Gerrit van Dorland (1863-1935) en Johanna Wevers (1873-1922).

Gerritje Maria van Meerten was zeven en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Opheusden. Gerritje Maria was de meerderjarige dochter van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967). Jan Willem was sigarenmaker van beroep en Teuntje zonder beroep. Jan Willem was niet aanwezig maar heeft via een uittreksel uit het register van huwelijkstoestemmingen toestemming verleend. Teuntje was drie en vijftig jaar oud en wel op de bruiloft aanwezig en zij gaf eveneens toestemming tot dit huwelijk.3

De afkondiging tot dit huwelijk heeft onverhinderd plaatsgevonden op 14 juni 1941. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Dirk van Dorland (1895-1986), zes en veertig jaar oud, mandenmaker van beroep, woonachtig te Opheusden en een broer van de bruidegom.
  2. Jan Hendrik van Dorland (1903-1967), acht en dertig jaar oud, rijwielhersteller van beroep, woonachtig te Opheusden en broer van de bruidegom.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1941, aktenummer 13. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-van-dorland-1908/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.