Home » Genealogie » Huwelijksakte van Elizabeth Gerritsen (1905-1993) en Hendrik van Leeuwen (1894-1979)

Huwelijksakte van Elizabeth Gerritsen (1905-1993) en Hendrik van Leeuwen (1894-1979)

Huwelijksakte van Elizabeth Gerritsen (1905-1993) en Hendrik van Leeuwen (1894-1979) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Elizabeth Gerritsen (1905-1993) en Hendrik van Leeuwen (1894-1979) weergegeven.1 Op 20 december 1935 verscheen dit stel voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik van Leeuwen was een en veertig jaar en brandstoffenhandelaar van beroep.2 Hij was een zoon van Cornelis van Leeuwen (1865-1947) en Bartha Frederika van Testerink (1865-1942). Zijn ouders waren beiden zonder beroep een woonachtig in Opheusden.

Elizabeth Gerritsen was dertig jaar oud en zonder beroep.3 Zij was een dochter van Gerrit Gerritsen (1881-1964) en Meggel van Meerten (1881-1907). Gerrit was losarbeider en Meggel was overleden.4

De afkondiging tot dit huwelijk was op 7 december 1935 onverhinderd geschied. Hierna heeft de ambtenaar gevraagd of zij elkaar aannemen zouden tot echtgenoten. Deze vraag werd met ‘ja’ beantwoord.

Het echtpaar had als getuigen meegenomen:

  1. Cornelis Jacobus van Leeuwen (1892-1980), twee en veertig jaar oud, loodgieter van beroep en een broer van de bruidegom. Woonachtig te Opheusden.
  2. Jan Willem van Meerten (1878-1944), zeven en vijftig jaar oud, sigarenmaker van beroep en een oom van de bruid. Woonachtig te Opheusden.5

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1935, aktenummer 36. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-van-leeuwen-1894-1979/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-elizabeth-gerritsen-1905-1993/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier verschenen: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/.
  5. Jan Willem was een broer van Meggel. Zie voor zijn parenteel hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.