Home » Genealogie » Geboorteakte van Dora Luberta van Meerten (1902-?)

Geboorteakte van Dora Luberta van Meerten (1902-?)

Geboorteakte van Dora Luberta van Meerten (1902-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Elst.

Hierboven wordt de geboorteakte van Dora Luberta van Meerten (1902-?) weergegeven.1 Op 18 augustus 1902 verscheen Jan van Meerten (1876-1967) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Elst om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Jan was zes en twintig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Elst wijk G Aam. Hij verklaarde dat Dora Luberta op 16 augustus 1902 om zeven uur in de avond is geboren. De naam van haar moeder was Johanna van den Brenk (1874-1952).2 Jan had twee getuigen meegebracht: (1) Gradus Arends (1858-1924), drie en veertig jaar oud, kleermaker van beroep en woonachtig te Elst, en (2) Andreas van de Ven (1864-1930), zeven en dertig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Elst.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Elst, geboorteakten, 1902, aktenummer 128. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1876-en-johanna-van-den-brenk-1874-1952/.