Home » Genealogie » Huwelijksakte van Dina Rink (1872-?) en Johan Carl Friedrich Langenfeld (1860-?)

Huwelijksakte van Dina Rink (1872-?) en Johan Carl Friedrich Langenfeld (1860-?)

Huwelijksakte van Dina Rink (1872-?) en Johan Carl Friedrich Langenfeld (1860-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Dina Rink (1872-?) en Johan Carl Friedrich Langenfeld (1860-?) weergegeven.1 Op 1 augustus 1901 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om een huwelijk aan te gaan.

Johan Carl Friedrich Langenfeld was een en veertig jaar oud en directeur van een school van beroep. Hij was geboren te Wertherbrück en woonachtig te Winningen (Pruisen). Johan Carl Friedrich was gescheiden van Else Janssen (1868-1931) en de meederjarige zoon van Johan Kraft Langenfeld (?-?) en wijlen Pauline Anna Matilde Bindernagel (1822-?). Johan Kraft was woonachtig te Wezel (Pruisen) en zonder beroep.

Dina Rink was negen en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Tiel en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Dina was de meerderjarige dochter van wijlen Hendrik Jan Rink (1847-1883) en Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908).3 Jacomina Johanna was zonder beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Zij was aanwezig en gaf toestemming tot dit huwelijk.

De afkondigingen hebben zonder verhindering plaatsgehad op 21 juli 1901 en 28 juli 1901. De comparanten gaven het volgende aan de ambtenaar: (1) hun geboorteakten, (2) de overlijdensakte van haar vader, en (3) de akte van ontbinding van zijn vorige huwelijk. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Als getuigen waren aanwezig:

  1. Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904), acht en vijftig jaar oud, zonder beroep, woonachtig te Delft en de oom van de bruid.4
  2. Christiaan Levi Boschoud (±1840-?), één en zestig jaar oud, zonder beroep, woonachtig te Voorburg en oom van de bruid.5
  3. Jacobus Marinus de Kuijser (1833-?), acht en zestig jaar oud, koopman van beroep en woonachtig te Delft.
  4. Jacobus de Kuijser (±1838-?), drie en zestig jaar oud, ingenieur van beroep en woonachtig te Amsterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, huwelijksakten, 1901, aktenummer 1021. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dina-rink-1872/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.
  4. Hij was geen oom van de bruid, maar de oudste broer.
  5. Hoe hij verwant is aan de bruid is mij nog niet bekend.