Home » Genealogie » Geboorteakte van Stephanus Rink (1873-?)

Geboorteakte van Stephanus Rink (1873-?)

Geboorteakte van Stephanus Rink (1873-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de geboorteakte van Stephanus Rink (1873-?) weergegeven.1 Op 25 juli 1873 om elf uur in de ochtend verscheen Marinus Sebastiaan Gutteling voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft. De ambtenaar in functie was wethouder Aart van der Leeuw (1818-1892). Marinus Sebastiaan was zes en zestig jaar oud en verloskundige van beroep. Hij verklaarde dat Stephanus op 24 juli 1873 om tien uur in de ochtend is geboren. Zijn vader was Hendrik Jan Rink (1847-1883), zes en twintig jaar oud en leraar aan de Hogere Burgerschool, maar tijdelijk afwezig. Zijn moeder was Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908), vijf en twintig jaar oud. Het echtpaar woonde in de woning wijk vier nummer 170 te Delft.2 Marinus Sebastiaan had twee getuigen meegebracht: (1) Hubertus Eliza van Meerten (1803-1890)3, negen en zestig jaar oud en distillateur van beroep, en (2) Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904), dertig jaar oud en destillateur van beroep.4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, geboorteakten, 1873, aktenummer 497. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.
  3. Hij was de vader van Jacomina Johanna.
  4. Hij was de oudste broer van Jacomina Johanna.