Home » Genealogie » Geboorteakte van Dina Rink (1872-?)

Geboorteakte van Dina Rink (1872-?)

Geboorteakte van Dina Rink (1872-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Dina Rink (1872-?) weergegeven.1 Op 28 mei 1872 verscheen Hendrik Jan Rink (1847-1883) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De Heer doctor Hendrik Jan was vijf en twintig jaar oud en leraar aan de Hoge Burgerschool te Tiel. Hij verklaarde dat Dina op 27 mei 1872 om één uur in de middag is geboren. Zijn echtgenote was vrouwe Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908), zonder beroep.2 Het echtpaar woonde op het Plantsoen, nabij de Binnenmolensteeg te Tiel. Hendrik Jan had twee getuigen meegebracht: (1) mr. Stephanus Rink (1813-1895), acht en vijftig jaar oud en procureur van beroep3, en (2) Jan Karel Pameijer (1843-1930), acht en twintig jaar oud en Medicinae Doctor van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, geboorteakten, 1872, aktenummer 116. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.
  3. Hij was de vader van Hendrik Jan.