Home » Genealogie » Huwelijksakte van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)

Huwelijksakte van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)

Huwelijksakte van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964) uit de Burgerlijke Stand van Gemeente Dodewaard.

Hierboven is de huwelijksakte van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964) weergegeven.1 Op 18-12-1923 traden zij in het huwelijk in de Gemeente Dodewaard. Cornelis was toen drie en twintig jaar oud en landarbeider van beroep.2 Hij is geboren te Hemmen en woont ten tijde van de huwelijksvoltrekking in Valburg. Janna Maria was toen een en twintig jaar oud en zonder beroep.3 Zij woonde in Dodewaard.
Cornelis is een zoon van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932). Jan was toen zijn zoon Cornelis trouwde vier en zestig jaar en landarbeider van beroep. Mijntje was negen en vijftig jaar en zonder beroep. Beiden woonden ze in Valburg, aanwezig op de bruiloft en gaven toestemming tot dit huwelijk.

Janna Maria is een dochter van Gerrit Hendrik van der Woerdt (1865-1932) en Maaike Elizabeth Blom (1874-1945). Gerrit Hendrik was toen zijn dochter Janna Maria trouwde zeven en vijftig jaar oud en landarbeider van beroep. Maaike Elizabeth was negen en veertig jaar en zonder beroep. Beiden woonden ze in Dodewaard, aanwezig op de bruiloft en gaven ook toestemming tot dit huwelijk.

De afkondiging van het huwelijk gebeurde op het gemeentehuis en te Valburg op 8 december 1923.
In naam der wet werden zij door het huwelijk aan elkaar verbonden. Als getuigen waren aanwezig Peter Geurts (1889-1958), vier en dertig jaar oud en spoorwegbeambte van beroep. Hij woonde te Nijmegen en was de zwager van de bruidegom. Peter was in 1913 getrouwd met de zus van Cornelis: Cornelia van Meerten (1891-?). De tweede getuige was Jan van Meerten (1898-?), vijf en twintig jaar en spoorwegbeambte van beroep. Hij woonde in Parseveld en was de broer van de bruidegom.

Voetnoten

  1. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-cornelis-van-meerten-1900-1991-en-janna-maria-van-der-woerdt-1901-1964/.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelis-van-meerten-1900-1991/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-janna-maria-van-der-woerdt-1901-1964/.