Home » Geologie » Huwelijksakte van Bertha Hendrina van Meerten (1907-1989) en Cornelis Hermse (1902-1986)

Huwelijksakte van Bertha Hendrina van Meerten (1907-1989) en Cornelis Hermse (1902-1986)

Huwelijksakte van Bertha Hendrina van Meerten (1907-1989) en Cornelis Hermse (1902-1986) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Bertha Hendrina van Meerten (1907-1989) en Cornelis Hermse (1902-1986) weergegeven.1 Zij traden op 9 juni 1927 in het huwelijk in de Gemeente Valburg.

Cornelis Hermse was vijf en twintig jaar oud toen hij trouwde. Hij was veldarbeider van beroep en geboren te Dodewaard. Rond zijn trouwdag woonde hij te Renkum. Cornelis was een zoon van Marinus Hermse (1871-1940), zes en vijftig jaar oud en veldarbeider van beroep2 en Alberdina Maria van de Vooren (1876-1958), een en vijftig jaar oud en zonder beroep. Zijn ouders woonden te Dodewaard.

Bertha Hendrina van Meerten was negentien jaar oud toen zij trouwde. Ze oefende geen beroep uit en is geboren te Hemmen.3 Ze woonde rond haar trouwdag in de Gemeente Valburg. Bertha Hendrina was een dochter van Jan van Meerten (1859-1930), acht en zestig jaar oud en zonder beroep, en Mijntje van der Linden (1864-1932), drie en zestig jaar oud en zonder beroep. Haar ouders woonde in de gemeente Valburg.

De akte meldt dat wederzijdse ouders toestemming gaven tot dit huwelijk en dat zij allen tegenwoordig waren op de bruiloft. De afkondiging van dit huwelijk is ‘onverhinderd geschied’ op 28 mei 1927 in de Gemeente Valburg en de Gemeente Renkum, er zijn dus geen bezwaren tegen dit huwelijk.

Als getuigen van deze plechtigheid waren aanwezig: (1) Dirk Hermse (1866-1945), zestig jaar oud en veldarbeider van beroep. Dirk is een oom van de bruidegom die in Dodewaard woont. (2) Peter Geurts (1889-1958), acht en dertig jaar oud en spoorwegbeambte. Peter is een zwager van de bruid die in Nijmegen woont. Peter was in 1913 getrouwd met de zus van Bertha Hendrina: Cornelia van Meerten (1891-?).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, Huwelijksakten, 1927, aktenummer 18. Te raadplegen via het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Marinus was de biologische vader van Cornelis. Cornelis kwam namelijk in 1902 ter wereld als Cornelis van de Vooren en werd pas bij het huwelijk van Alberdina Maria en Marinus, op 14 juli 1904, erkend als zoon. Voor de erkenning zie de geboorteakte van Cornelis (https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelis-hermse-1902-1986/) en de huwelijksakte van Alberdina Maria en Marinus (https://oorsprong.info/erkenning-van-cornelis-hermse-1902-1986-in-de-huwelijksakte-van-alberdina-maria-van-vooren-en-marinus-hermse/)
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bertha-hendrina-van-meerten-1907-1989/.
  4. Peter was ook getuige bij de huwelijken van zijn zwager Cornelis van Meerten (https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-cornelis-van-meerten-1900-1991-en-janna-maria-van-der-woerdt-1901-1964/) en van zijn schoonzus Mijntje van Meerten (https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-mijntje-van-meerten-1903-1930-en-hendrik-martens-1894-1976/).