Home » Genealogie » Huwelijksakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976)

Huwelijksakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976)

Huwelijksakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976) weergegeven. Op 20 mei 1926 traden zij in het huwelijk in de Gemeente Valburg1.2

Hendrik Martens is een en dertig jaar oud en veldarbeider van beroep. Hij is geboren te Valburg3 en woont daar op de trouwdag nog steeds.4 Hij is een zoon van Klaas Martens (1865-1956), die in Valburg woont5, en Gerritje Martens (1864-1896), die al overleden is.

Mijntje van Meerten is twee en twintig jaar oud en heeft geen beroep. Zij is geboren te Hemmen en woont op haar trouwdag in Valburg.6 Ze is de dochter van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932). Op de bruiloft is Jan zes en zestig jaar oud en Mijntje twee en zestig jaar. Allebei oefenen ze geen beroep meer uit. De ouders van de bruid zijn aanwezig en geven toestemming voor het huwelijk.

Op acht mei is dit huwelijk aangekondigd en er zijn de ambtenaar geen bezwaren ter ore gekomen. Getuigen zijn Peter Geurts (1889-1958), zeven en dertig jaar oud en spoorwegbeambte van beroep. Hij is de zwager van de bruid. Peter was in 1913 getrouwd met de zus van Mijntje: Cornelia van Meerten (1891-?).7 De tweede getuige is Gerrit Martens (1893-1943), drie en dertig jaar oud en veldarbeider van beroep. Gerrit is de broer van de bruidegom.

Voetnoten

  1. Valburg vormde toen een zelfstandige gemeente. Na de gemeentelijke herindeling van 2001 is Gemeente Valburg opgenomen in de Gemeente Overbetuwe. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Overbetuwe.
  2. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, huwelijksakten, 1926, aktenummer 24. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  3. Dit is niet correct hij is namelijk geboren in Zetten.
  4. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-martens-1894-1976/.
  5. De leeftijd van Klaas wordt niet genoemd in de akte.
  6. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-mijntje-van-meerten-1903-1930/.
  7. Peter trad ook als getuige op bij de bruiloft van Cornelis van Meerten en Janna Maria van der Woerdt. Zie: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-cornelis-van-meerten-1900-1991-en-janna-maria-van-der-woerdt-1901-1964/.