Home » Finland » Fins-Lutherse bisschop, dr. Juhana Pohjola, nu ook beschuldigd van ‘homohaat’

Fins-Lutherse bisschop, dr. Juhana Pohjola, nu ook beschuldigd van ‘homohaat’

Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om vrij te spreken tegen praktiserende homoseksualiteit. Homoseksuele praxis is in strijd met de Schrift. Deze stelling verdedigen wordt gezien als ‘homohaat’. Er loopt een proces tegen de Fins kamerlid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Päivi M. Räsänen. De LHBTIQ+-lobby zit niet stil, want nu is ook de Finse theoloog dr. Juhana Pohjola de klos. Over het gewraakte pamflet heb ik al geschreven in een artikel dat op donderdag 6 mei 2021 verscheen.1

Juhana Pohjola en Päivi Räsanen te gast bij Studio Krypta. Bron: screenshot YouTube-video ‘Ajassa: Kristityt syytettyinä’ van ‘Studio Krypta’.

Dr. Juhana Pohjola wordt beschuldigd van ‘haat zaaien’. Pohjola is aangeklaagd door de Finse procureur-generaal voor opruiing tegen een groep mensen. Pohjola werkte namelijk meer dan zestien (!) jaar geleden als serieredacteur mee aan (het uitgeven van) een pamflet over huwelijk en seksualiteit. Over dit pamflet is al meer te doen geweest, tegen de auteur (Päivi M. Räsänen) wordt nu, voor het schrijven van het pamflet alleen al twee jaar gevangenisstraf en een geldboete geëist.2 In het boekje wordt homoseksualiteit op Bijbelse gronden afgewezen als zonde. Eerder deed de politie ook al onderzoek naar het boekje en toen bleek dat er geen wetten waren overtreden. Ondanks dat eerdere onderzoek, wordt er nu opnieuw een onderzoek ingesteld. Finland legaliseerde het homohuwelijk in 2017. Als iedereen, die zich vóór 2017 tegen het homohuwelijk uitsprak vervolgd moet worden, krijgt de rechtbank het nog erg druk.

Zorgen

In reactie op de aanklacht laat Pohjola weten dat hij bij zijn standpunt over homoseksuele praxis blijft. Pohjola geeft aan onschuldig te zijn en niet te willen discrimineren omdat ieder mens waardevol is. Pohjola: “Als christen kan en wil ik niemand, die door God geschapen is, discrimineren of vernederen. Ieder mens, geschapen door God en verlost door Christus, is even kostbaar.” Dit neemt volgens Pohjola niet weg dat ‘volgens de Bijbel en het christelijke mensbeeld, homoseksuele relaties tegen de wil van God zijn, en dat het huwelijk alleen bedoeld is tussen man en vrouw. Dit is wat de christelijke kerk altijd heeft geleerd en altijd zal leren’. Hij maakt zich zorgen over de godsdienstvrijheid in zijn land. Pohjola blijft positief, hij vertrouwt ‘erop dat de rechterlijke macht de juiste beslissing zal nemen’.

International Lutheran Council

Ook de International Lutheran Council is bezorgd over deze gang van zaken. Volgens secretaris-generaal dr. Timothy Quill hebben deze acties geleid tot een internationaal schandaal. “De implicaties van dit besluit om Juhana Pohjola en Päivi Räsänen aan te klagen zijn duidelijk: als de autoriteiten bereid zijn om zelfs een eervol arts en een gerespecteerd bisschop aan te klagen, zelfs een parlementslid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, dan is dat een boodschap van intimidatie naar iedereen in Finland die de Bijbelse uitleg over seksualiteit volgt.” Volgens de secretaris-generaal moeten gelovige christenen hun solidariteit tonen met deze Finse broeder en zuster. “We moeten niet zwijgen, maar onze gerechtvaardigde verontwaardiging uiten over de acties van de Finse autoriteiten en een einde van deze zaak afeisen. (…) Ik moedig christenen over de hele wereld aan om voor Juhana en Päivi te bidden en het gebod van Jezus op te volgen: “Heb je vijanden lief en bid voor degenen die je vervolgen” (Mattheüs 5:44).” Laten we dit getuigenis van deze secretaris-generaal ter harte nemen en zijn belangrijke advies opvolgen.3

DR. JUHANA POHJOLA
Wie is dr. Juhana Pohjola? Pohjola is op 23 januari 2021 verkozen tot bisschop voor de Suomen Evankelisluterilainen Lähetyshiippakunta in het kort Lähetyshiippakunta (of ook wel in het Engels: Evangelical Lutheran Mission Diocese of Finland). Pohjola studeerde theologie aan de Universiteit van Helsinki en Concordia Lutheran Theological Seminary in Canada. Hij behaalde in 1997 zijn master in de theologie aan de Universiteit van Helsinki, in 1998 een master in de godgeleerdheid aan Concordia Theological Seminary, Fort Wayne Indiana en promoveerde in 2014 als doctor in de theologie aan de universiteit van Helsinki. De titel van zijn proefschrift was ‘Kutsuminen, siunaaminen ja lähettäminen – Ordinaatiokaavojen käsitys pappisvihkimyksestä ja -virasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1963–20034.5

Voetnoten

  1. Zie voor mijn artikel over de rechtszaak tegen Päivi M. Räsänen hier: https://oorsprong.info/finse-politicus-paivi-m-rasanen-spreekt-zich-uit-tegen-praktiserende-homoseksualiteit-en-riskeert-gevangenisstraf-vrijheid-van-meningsuiting-en-godsdienst-in-het-geding/.
  2. Zie: https://oorsprong.info/finse-politicus-paivi-m-rasanen-spreekt-zich-uit-tegen-praktiserende-homoseksualiteit-en-riskeert-gevangenisstraf-vrijheid-van-meningsuiting-en-godsdienst-in-het-geding/.
  3. Voor dit stuk heb ik diverse bronnen gebruikt. Hier staan ze op een rijtje: https://ilc-online.org/2021/04/30/finnish-bishop-elect-charged-over-historic-christian-teachings-on-human-sexuality/, https://www.lhpk.fi/en/prosecution-against-diocesan-dean-juhana-pohjola-thd/, https://www.rd.nl/artikel/926235-fins-voorganger-beschuldigd-van-haatzaaien-vanwege-homostandpunt, https://www.theamericanconservative.com/dreher/finland-persecutes-christian-lawmaker-paivi-rasanen/, https://www.reddit.com/r/Christianity/comments/n48p0r/prolife_mp_faces_6_years_in_prison_because/, https://mannschaft.com/ex-innenministerin-und-pastor-wegen-hassrede-angeklagt/, https://www.ideaschweiz.ch/artikel/finnland-evangelischer-geistlicher-wegen-hassrede-angeklagt, https://www.kath.net/news/75083.
  4. In het Nederlands kan dat vertaald worden als: Roeping, zegening en zending. Inzicht in de wijding en het pastorale ambt bij de wijdingsrituelen van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Finland 1963-2003. Als u Fins kunt lezen dan is zijn proefschrift hier te vinden: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135522/kutsumin.pdf. Om het ook voor ‘buitenlanders’ makkelijk te maken is een abstract in het Engels toegevoegd.
  5. Zie hier voor meer informatie: https://ilc-online.org/2021/01/25/finnish-lutherans-elect-new-bishop/.