Home » Genealogie » Het zevenenveertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zevenenveertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zevenenveertigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1929. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Leijntje (of Helena) van Wageningen

Op bladzijde 61 wordt melding gemaakt van Leijntje (of Helena) van Wageningen.1 Lijntje van Wageningen werd in 1743 aangenomen als lid in de Hervormde Kerk te Almkerk. In het Trouwboek staat dat zij op 4 december 1745 in ondertrouw is opgenomen als jonge dochter van Almkerk. Ze trouwt met Adriaen van Meerten, jonge man van Werkendam. In de marge staat: ‘en hebben hun derde voorstel gehad ’19 Dec. en is betoon gegeven tot Werkendam of elders in de ring van Altena te trouwen op den 26 Dec. 1745’.

Voetnoten

  1. Het betreft het tweede nummer van de zevenenveertigste jaargang.