Home » Genealogie » Het vierentwintigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vierentwintigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het vierentwintigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1906. In dit jaargang komen diverse telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Adriana Catharina van Schuylenburch

Op bladzijde 200 wordt melding gemaakt van Adriana Catharina van Schuylenburch.1 Zij is geboren op 16 juli 1774 te Delft en aldaar gedoopt in de Oude Kerk op 19 juli 1774. Haar vader was mr. Abraham van Schuylenburch en haar moeder Anna Anthonia van Bleyswijk. Ze is overleden op 18 maart 1815 te Delft. Ze huwde te Delft op 1 september 1800 (ook afgekondigd te Gorinchem 15 augustus 1800 en aangetekend te Delft 16 augustus 1800) met mr. Hubert van Meerten. Hubert is geboren te Gorinchem op 2 november 1776 en daar gedoopt op 8 november 1776. Hij werd ingeschreven te Utrecht op 7 maart 1797 en was ontvanger te Oss. Hubert is overleden te Neuwied maar het jaar en datum is de auteur van De Nederlandsche Leeuw onbekend. Na het overlijden van Adriana Catharina hertrouwde Hubert met Catharina Franken en daarna met Anthonia Anna Maria Fracaise van Dam. Ook zijn kwartieren werden opgeschreven: Van Meerten, Van Barnevelt, Pompe, Van Broeckhuysen, Snoeck, Van Cruyskerken, Van der Meulen en Van Helmont.

Van Oostrum

Op de bladzijden 264-272 wordt enkele genealogische bijdragen geleverd aan de genealogie van het geslacht Van Oostrum. Hier komen ook enkele Van Meertens in voor.2

Jan van Meerten: In 1422 overleed Gerrit van Oostrum. Zijn zoons waren Willem en Zweder van Oostrum. “Willem stond in 1416 twee morgen af aan Jan van Meerten.

Johan van Abcoude van Meerten: Agnes van Oostrum was een dochter van Willem van Oostrum (?-1532) en zijn tweede vrouw Christina van der Haer Gijsbertsdochter (?-1533). Agnest trouwde met Johan van Abcoude van Meerten. Ze overleed op 14 november 1573. Johan overleed in 1539.

Heilwig van Abcoude van Meerten: Dirk van Oostrum was een zoon van Claas van Oostrum (?-1521) en Matthea van Malsen (?-1523). Hij werd geboren op 28 september 1509 en overleed op 28 oktober 1603. Dirk was gasthuismeester te Wijk bij Duurstede en beleend met Wickenburg in 1530 en 1582. Hij is begraven te Wijk bij Duurstede. Hij trad in 1533 in het huwelijk met Heilwig van Abcoude van Meerten. Heilwig was een dochter van Willem van Abcoude van Meerten en Woltera van der Haer. “Zij werd gelijftocht door haren man in 1535 en bezat een huis binnen Wijk, dat van haren vader en grootvader geweest was.” Op 25 december 1575 is zij overleden. Samen kregen ze volgens dit overzicht zes kinderen. (1) Johan van Oostrum. Hij werd geboren op 14 maart 1545 en overleed op 13 juli 1603 aan de pest. Hij trouwde met Maria van Oostrum. Maria werd geboren op 3 december 1542 en is overleden op 25 december 1621. Ze werd begraven bij haar man te Wijk bij Duurstede. Johan werd te Wijk bij Duurstede begraven. Hij was sinds 1596 heer van Broekhuizen en beleend met Wickenburg ‘bij opdracht van zijnen vader in 1585 en in 1577 als erfgenaam zijner moeder met het huis binnen Wijk’. In 1596 erfde hij ook de Eliasweerd bij wijk van zijn neef Johan van Abcoude van Meerten. (2) Cornelia van Oostrum. Zij is in 1559 gehuwd met Steven van Zuylen van Nyevelt. Steven was een zoon van Frederik van Zuylen van Nyevelt en Lucia Bruchel. Hij is geboren in 1530 en overleden in 1596. (3) Waltera van Oostrum. Zij was non in het Witte Vrouwenklooster en hoogbejaard overleden op 23 oktober 1633. (4) Matthea van Oostrum. Zij was non in St. Servaas en overleden op 3 september 1610. (5) Maria van Oostrum. Ze overleed rond het jaar 1627. Ze was gehuwd met Johan van Hattem van Rijnestein den jonge. Hij wordt vermeld in 1579 en is overleden in 1592. Daarna trouwde Maria met Johan van Zuylen van Natewisch die in 1616 overleed. “Beleend met Wickenburg bij opdracht van haren vader in 1579, aan wien zij het weer afstond in 1582. Als weduwe beleend met Rijnestein door opdracht van Johan van Hattem van Rijnestein den oude in 1592, voorts met land onder Vreeswijk in 1596 en te Schalkwijk in 1616.” (6) Bernd van Oostrum. Hij was getrouwd met Catharina Joostendochter die als weduwe overleed in juni 1623.

Voetnoten

  1. Het betreft het negende nummer van de vierentwintigste jaargang.
  2. Het betreft het elfde en twaalfde nummer van de vierentwintigste jaargang.