Home » Genealogie » Het zesentwintigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zesentwintigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het zesentwintigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1908. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Susanna Elisabeth Lemmers

Op bladzijde 281 worden telgen uit de familie Lemmers weergegeven.1 Van Susanna Elisabeth Lemmers zelf wordt helaas weinig weergegeven. Alleen dat ze trouwde met Abraham van Meerten. Abraham is geboren op 21 1793 te ‘s-Gravenhage. De geboortemaand is in deze jaargang van De Nederlandsche Leeuw vergeten, maar dat moet oktober zijn. Hij overleed op 30 januari 1853 te Paramaribo. Abraham was griffier van het civiele en militaire gerechtshof te Suriname RONL.

Voetnoten

  1. Het betreft het negende en tiende nummer van de zesentwintigste jaargang.