Home » Genealogie » Het eerste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eerste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eerste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1883. In dit jaargang komen twee telgen voor uit het geslacht Van Meerten.

Gijsbert Lanscroon

We vinden in dit jaargang de genealogie van Van Lanscroon, samengesteld door de gebroeders Van Atteveld.1 Op bladzijde 29 wordt melding gemaakt van Gijsbert Lanscroon die getrouwd is met Catarina van Abcoude van Meerten. Gijsbert is anno 1605 overleden en was een zoon van Adriaan van Lanscroon, schepen te Utrecht. Adriaan was tussen 1526 en 1542 getuige bij de huwelijkse voorwaarden van Gerrit van Culenburch en Margrita van der Haer. De moeder van Gijsbert was Brigta (of Brigitta) Dirksdochter van Jutphaes. Catarina was een dochter van Ernst van Abcoude van Meerten zoon van Jan Taets en Margrita van Culenburch. Deze Margrita was een dochter van Gerrit van Culenburch en Geertruijt van Veldwijck (Belwijck of Welwijck). Er wordt verder verwezen naar de genealogie Abcoude van Meerten door Van Atteveld.2

De kinderen van Gijsbert en Catrina worden genoemd bij L. Deze genealogie gaat verder op bladzijde 34. Daar vinden we onder L twee kinderen: (1) Petronella van Lanscroon. Zij trouwde in 159? Met Arent van Zuylen van Nyevelt. Deze Arent was een zoon van Steven van Zuylen van Nyevelt en van Johanna van Ermel. (2) Beatrix van Lanscroon. Zij is overleden in 1598 en is anno 1585 getrouwd met Johan van Rosant.

Dr. Hendrik Jan Rink

Op de bladzijdes 78-80 worden de geboorten, huwelijken en sterfgevallen in adellijke- en aanzienlijke geslachten in 1883 weergegeven.3 In dit jaar overleed ook dr. Hendrik Jan Rink (1847-1883) in de leeftijd van 36 jaar oud. Hij was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en gehuwd met Jacomine Johanna van Meerten (1847-1908).

Voetnoten

  1. Het betreft het vijfde en zesde nummer van het eerste jaargang.
  2. Om welke genealogie het hier gaat is mij nog onbekend.
  3. Het betreft het elfde nummer van het eerste jaargang.