Home » Genealogie » Het dertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het dertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het dertigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1912. In dit jaargang komen diverse telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Van Abcoude van Meerten

Op bladzijde 93 worden bijzonderheden gevraagd over een telg uit het geslacht Van Abcoude van Meerten.1 Het gaat om Johan van Abcoude van Meerten die in 1490 heer van Lievendaal is en overleden is in 1497 en over Geertruyd van Genth.

Catharina van Ghendt

Op bladzijde 252 wordt melding gemaakt van Catharina van Ghendt.2 Floris tot Vehn, heer te Dogewardt en opgenomen in de Kleefsche Ridderschap op 20 november 1634. Hij is overleden op 14 november 1660 te Calcar. Zijn eerste vrouw was Henrien van Schoordijk, met wie hij op 6 mei 1615 trouwde. Zijn tweede vrouw was Catharina van Ghendt. Zij was een dochter van Willem van Ghendt en Anna van Abcoude van Meerten. Zij trouwde op 19 februari 1631 met Floris. Ze was toen weduwe van Willen van Merode van Royenburg. Catharina sterft kinderloos in september 1664 en is aldaar (te Calcar3) begraven.

Francisca van Mevert

In dit jaargang wordt het geslacht Van Meverden bestudeerd.4 Er wordt ook een fragment weergegeven waar telgen uit het geslacht Van Meerten in voorkomen. Francisca van Mevert is de dochter van Adolph van Mevert tot Hassent en Belia van Scherpenzeel. Francisca is overleden in 1621 en trad in 1593 in het huwelijk met Arnt van Meerten (met op het wapen een windhond). Arnt was een zoon van Dirk van Meerten en Elise van Els. Arnt overlijdt in 1624. Ze kregen samen in ieder geval één dochter: Elisabeth van Meerten. Zij wordt beleend met 5 morgen te Ingen in 1624. Ze trouwt met Bernard van Retraedt tot Gruithuis. Deze wordt in 1624 en 1628 ook genoemd.

Voetnoten

  1. Het betreft hier het derde nummer van de dertigste jaargang.
  2. Het betreft hier het zevende nummer van de dertigste jaargang.
  3. Kalkar is een stad in het huidige Duitsland: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkar.
  4. Het betreft hier het zevende nummer van de dertigste jaargang.