Home » Genealogie » Genealogieboek van de familie Van Hardenbroek over de gezinssamenstelling van Gijsbert van Hardenbroek en Theodorica van Deutecom

Genealogieboek van de familie Van Hardenbroek over de gezinssamenstelling van Gijsbert van Hardenbroek en Theodorica van Deutecom

In Het Utrechts Archief is nog een genealogieboek te vinden van de familie Van Hardenbroek.1 Het boek is samengesteld in 1891 en bijgehouden tot 1956. Hieronder geef ik de transcriptie van de scans 35 en 36 (pagina’s 29 en 30) weer. De tekst komt nagenoeg overeen met het vorige genealogieboek.2

Transcriptie van bladzijde 29

5e Gijsbrecht van Hardenbroek, tot den Breij, schildknaap, 30 Mei 1578 maarschalk van Eemland, 6 October 1584 maarschalk van Abcoude. Is tegenwoordig bij het magescheid van zijne moeder in 1531. Is bij den graaf van Culemborg en wordt ook boven de gewone ridderschap verschreven om Keizer Karel V te ontvangen in 1528 (Mattheus de Nibilitakte). Hij was in 1551 schepen van Wijk bij Duurstede en kapitein in ’s Keizers dienst. Hij woonde in 1566 met zijn broeder Johan te Culemborg (Drakenburg). Hij stierf in Juli 1600 op het slot te Abcoude op een zeer hoogen leeftijd en was gehuwd in 1562 met Theodorica van Deudekom.

Hij verwekte bij haar:

A Gijsbert van Hardenbroek, maarschalk van Abcoude en Eemland, staat op de lijst die jagen mogen ao. 1594 (Mattheus de Jure gladii blz. 594.) Werd door Kleef beleend ao. 1596 (Kleefsch Archief). Hij stierf 28 februari 1608, begraven te Rijswijk bij Wijk bij Duurstede in de kerk onder een zerk:

Hij huwde 1e met Christina van Gellekom (Gellicum), dochter van.”

Transcriptie van bladzijde 30 (deels)

van Goert en van Anna van Els. Zij bracht hem de tienden te Malburg aan waarmede hij beleend werd ao. 1596 (Kleefsch Archief).

Hij huwde 2e den 24 Januari 1606 met Berta van Bemmel, begraven bij haren man, dochter van Heimerich en van Anna van Meerthen.

B Mechteld van Hardenbroek, overleden 23 September 1593, huwde te Utrecht 18 November 1592 Heer Mr. Pieter van Westrenen, die ao. 1592 overleed.

C Maximiliaan van Hardenbroek ongehuwd overleden.

D Jan van Hardenbroek, ongehuwd overleden.”

Voetnoten

  1. Dat andere genealogieboek heb ik hier beschreven: https://oorsprong.info/een-kostelijk-genealogieboek-van-de-familie-van-hardenbroek-in-het-utrechts-archief/.
  2. Bron: https://hetutrechtsarchief.nl/component/maisinternet/?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miview=inv2&milang=nl&micode=1010&minr=45798424.