Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 39

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 39

“ouders voor hem Blijkens de Resolutie der Staate van Utrecht, bij van Loon aangehaalt luidende in dato 16 Sept: 1635 als volgt:

“En sal den Heer van Brakel den Lieutenant de Bie in t’ Particulier aanschrijven van ‘te produceeren behoorlijke attestatien, gegeeve bij twee of drie bekende Edel lieden, op het Rapport, roerende sijn gepreten daer de adelijke afkomst”

van sig selfs was hij Heer van Bliekenburg dogth denkelijk door sijn vrouw was hij Heer van Spalland Grpijskerke en Poppendamme. Hij stierf sonder kinderen 1654 sijn vrouw die de Dogter was van N.N. van Renesse van Maermond en N.N. de Jonge van Baartwijk Hertrouwde eene andere Renesse: En dus sijn de Brakels herkomstig uijt gelderland in de Provincie van Utrecht in de 17e euw uijtgestorven.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?