Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 38

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 38

“Caspar van Braekel Heer van Bliekenburg getrouwt met N.N. van Renesse van Maermont

1e Dogter Henrica van Braekel getrouwt met N.N. van Spangen Zoon van Cornelis van Spangen en Anna van Halmale: sij stierf 9 Dec: 1664 en hij 9 Nov: 1693 en sijn beijde met 8 Quartieren te Utrecht begraven.

2e Dogter Anna van Brackel getrouwt met Amstel van Mijnden Heer van Zuilenberg en Doornenberg.

3e Dogter Agnes van Braekel stierf ongetrouwt dus volgt de eenige Broeder

Caspar van Brakel soo moet hij geschreeven hebben en mogelijk al eenige van sijn voor.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?