Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 18

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 18

“5e zoon Dirk Joost van Brakell geb: 1688 als vaandring in ’t Regiment van de Lt General Rijnhem Jongh en ongetrouwt gestorven.

Dus volgt hier den oudsten zoon, van Dirk v Brakell Floris Adriaen van Brakell VIe tot den Brakell geb: 2 Febr: 1680 Rigter en Borgemeester der Stad Thiel, weegens de Ridderschap des Quartiers van Nijmegen gedeputeerde in de Generaliteit Reekenkamer en als Jonckheer in de Duitsche ordre te Utrecht den 16 Sept, 1721 ge-admitteert. Hij trouwde op den 18 Junij 1711 met Margareta Gijsberta van Steeland Vrouwe van Vreedestein bij Soelmond en stierf 9 Junij 1722 oud 42 Jaar is begraaven in de Tombe van sijn vader te Rijswijk in Neder Betuwe naalaatende 1 soon sijn vrouw stierf in 1744 en wierd aldaar ook begraaven die zoon was

Dirk Louis van Brakell VII tot den Brakell en 2de tot”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?