Home » Genealogie » Geboorteakte van Theodora Adriana van Meerten (1920-2006)

Geboorteakte van Theodora Adriana van Meerten (1920-2006)

Geboorteakte van Theodora Adriana van Meerten (1920-2006) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Theodora Adriana van Meerten (1920-2006) weergegeven.1 Op 8 september 1920 verscheen Ruth van Meerten (1886-1948) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Ruth was vier en dertig jaar oud, boomkweker van beroep en woonachtig te Opheusden. Hij verklaarde dat Theodora Adriana op 5 september 1920 om tien uur in de avond is geboren. Haar moeder was Klasina van Dee (1891-1967), zonder beroep.2 Het echtpaar woonde in huis nummer O 170 te Opheusden. Ruth had twee getuigen meegebracht: (1) Gerrit Jansen Schuiling (1873-1941), zeven en veertig jaar oud en zonder beroep, en (2) Arend Arends (1883-1956), zeven en dertig jaar oud en gemeentebode van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1920, aktenummer 82. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1886-1948-en-klasina-van-dee-1891-1967/.