Home » Genealogie » Geboorteakte van Frans Willem Adrianus van Meerten (1919-1940)

Geboorteakte van Frans Willem Adrianus van Meerten (1919-1940)

Geboorteakte van Frans Willem Adrianus van Meerten (1919-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Frans Willem Adrianus van Meerten (1919-1940) weergegeven.1 Op 20 september 1919 verscheen Ruth van Meerten (1886-1948) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Ruth was drie en dertig jaar oud, boomkweker van beroep en woonachtig te Opheusden. Hij verklaarde dat Frans Willem Adrianus op 19 september 1919 om zeven uur in de avond is geboren. Zijn moeder was Klasina van Dee (1891-1967), zonder beroep.2 Het echtpaar woonde in huis nummer O 140 te Opheusden. Ruth had twee getuigen meegebracht: (1) Gerrit Jansen Schuiling (1873-1941), zes en veertig jaar oud en zonder beroep, en (2) Tijs Bosveld (1884-1950), vijf en dertig jaar oud en gemeenteveldwachter van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1919, aktenummer 69. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1886-1948-en-klasina-van-dee-1891-1967/.