Home » Genealogie » Overlijdensakte van Petronella Berkman (1880-1966)

Overlijdensakte van Petronella Berkman (1880-1966)

Overlijdensakte van Petronella Berkman (1880-1966) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zeist.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Petronella Berkman (1880-1966) weergegeven.1 Op 5 april 1966 verscheen Jan Frederik Tap voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zeist. Jan Frederik is vijf en veertig jaar oud en begrafenisondernemer van beroep. Hij verklaarde dat Petronella op 4 april 1966 om kwart voor zeven in de avond is overleden in de leeftijd van vijf en tachtig jaar. Petronella is geboren te Amsterdam en laatst wonende te Zeist.2 Ze was weduwe van Pieter Stunnenberg (1877-1959) en een dochter van wijlen echtelieden Johannes Berkman (1851-?) en Maria Catharina Schierhout (1851-?).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zeist, overlijdensakten, 1966, aktenummer 208. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-petronella-berkman-1880-1966/.