Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maartje van Meerten (1871-1906)

Overlijdensakte van Maartje van Meerten (1871-1906)

Overlijdensakte van Maartje van Meerten (1871-1906) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maartje van Meerten (1871-1906) weergegeven.1 Op 30 mei 1906 deed Jerfaas van Meerten (1837-1908) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn dochter. Jerfaas was acht en zestig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde in Opheusden. Hij gaf aan dat Maartje van Meerten op 29 mei 1906 om elf uur in de ochtend was overleden in de ouderdom van vijf en dertig jaar. Ze was ongehuwd en zonder beroep. Ze werd geboren op 26 januari 18712 en een dochter van de aangever en de toen wijlen Elizabeth Vermeer (1845-1900).3 Als getuige had de aangever meegenomen Jan Albertus den Hartog, vier en twintig jaar oud en zonder beroep. Helaas kon Jerfaas de akte niet ondertekenen omdat hij de schrijfkunst niet machtig was.4 Maartje is ongehuwd gebleven maar had wel twee kinderen.5

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1906, aktenummer 22. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maartje-van-meerten-1871-1906/.
  3. Zie voor het parenteel van dit echtpaar hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  4. In de aangifte staat abusievelijk dat ‘de tweede aangever’ verklaarde niet te kunnen schrijven. Maar dit geldt de eerste aangever omdat we een handtekening zien van J. den Hartog, de tweede aangever.
  5. Haar parenteel is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maartje-van-meerten-1871-1906/.