Home » Genealogie » Overlijdensakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904)

Overlijdensakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904)

Overlijdensakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1842-1904) weergegeven.1 Op 2 april 1904 verscheen Johannes Wilschut (1858-1948) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft om aangifte te doen van het overlijden van Lambertus Anthonij. Johannes was vijf en veertig jaar oud en bedienaar van de begrafenissen van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johan Frederik Christaan Tigges (1861-1913), drie en veertig jaar oud en bedienaar van de begrafenissen van beroep. Zij verklaarden dat Lambertus Anthonij op 1 april 1904 om zes uur in de avond is overleden in de leeftijd van een en zestig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Delft en woonachtig aan het Oude Delft wijk 7 nummer 199.2 Lambertus Anthonij was de ongehuwde zoon van wijlen de echtelieden Huibert Eliza van Meerten (1803-1890) en Dina van der Willigen (1814-1891).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, overlijdensakten, 1904, aktenummer 172. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-lambertus-anthonij-van-meerten-1842-1904/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hubertus-eliza-van-meerten-1803-1890-en-dina-van-der-willigen-1814-1891/.