Home » Genealogie » Geboorteakte van Johannis van Meerten (1910-1974)

Geboorteakte van Johannis van Meerten (1910-1974)

Geboorteakte van Johannis van Meerten (1910-1974) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johannis van Meerten (1910-1974) weergegeven. Op 2 maart 1910 werd in de Gemeente Kesteren aangifte gedaan van de geboorte van Johannis.1 De aangever was zijn vader, Jan Willem van Meerten (1878-1944), twee en dertig jaar en sigarensorteerder van beroep. Hij gaf de ambtenaar te kennen dat er op 1 maart 1910 te Opheusden een zoon geboren was uit Teuntje Wevers (1887-1967) zijn echtgenote.2 Zij oefende geen beroep uit. Johannis is geboren om half elf in de ochtend. De akte werd opgemaakt in het bijzijn van twee getuigen: (1) Hannes Wevers (1859-1931), schoonvader van de aangever, vijftig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Gerrit Gerritsen (1881-1964), zwager van de aangever, negen en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep.3. Beide getuigen woonden in Opheusden. Johannis is ongehuwd gebleven en is vermoedelijk vernoemd naar de schoonvader van de aangever.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1910, aktenummer 15. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  3. Gerrit Gerritsen was getrouwd met Meggel van Meerten (1881-1907), de zus van vader Jan Willem.