Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna van Meerten (1869-1869)

Overlijdensakte van Johanna van Meerten (1869-1869)

Overlijdensakte van Johanna van Meerten (1869-1869) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna van Meerten (1869-1869) weergegeven.1 Op 18 oktober 1869 verscheen Jerphaas2 van Meerten (1829-1873) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn dochter. De ambtenaar in functie was burgemeester Johan Adriaan Verbrugh (1841-1911). Jerphaas was veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Peter Gijsbert Heij (1819-1886), vijftig jaar oud en wagenmaker van beroep. Zij verklaarden dat Johanna op 16 oktober 1869 om elf uur in de ochtend te Lienden is overleden in de leeftijd van vijf maanden. Johanna is geboren en woonachtig te Lienden.3 Zij was een dochter van Jerphaas van Meerten en wijlen Johanna Spies (1831-1869).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1869, aktenummer 60. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier geschreven als Jerfaas.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-van-meerten-1869-1869/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerphaas-van-meerten-1829-1873-en-johanna-spies-1831-1869/.