Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna van Meerten (1827-1905)

Overlijdensakte van Johanna van Meerten (1827-1905)

Overlijdensakte van Johanna van Meerten (1827-1905) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna van Meerten (1827-1905) weergegeven.1 Op 2 november 1905 verscheen Gerrit Hendriks (±1858-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden om aangifte te doen van het overlijden van Johanna. Gerrit was zeven en veertig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Leiden. Hij deed de aangifte samen Adrianus Niehot (1859-1932), zeven en veertig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Leiden. Zij verklaarden dat Johanna op 31 oktober 1905 om half zes in de ochtend is overleden in de leeftijd van acht en zeventig jaar. Zij was geboren te Lienden, woonachtig te Leiden en zonder beroep.2 Johanna was gehuwd met Petrus Gradus Doesburg (1836-1915)3 en een dochter van wijlen de echtelieden Gerrit4 van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje 5 van Merkesteijn (1803-1870).6

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Leiden, overlijdensakten, 1905, aktenummer 765. Te raadplegen via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken: www.erfgoedleiden.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-van-meerten-1827-1905/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1827-1905-en-petrus-gerardus-doesburg-1836-1915/.
  4. Hier Gerard genoemd.
  5. Hier Gijsberta Johanna genoemd.
  6. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1802-1846-en-gijsbertje-van-merkesteijn-1803-1870/.