Home » Genealogie » Peter Ernst van Abcoude van Meerten (1619-?) in een artikel over familie ‘De Hinojosa’

Peter Ernst van Abcoude van Meerten (1619-?) in een artikel over familie ‘De Hinojosa’

De familie De Hinojosa behoorde niet tot de ‘riddermatige adel’, maar werden door hun omgeving wel als adellijk erkend. Omdat er niet zoveel over bekend was publiceerde O. Schutte in 2002 in het tijdschrift ‘Virtus’ een genealogie van deze familie. In deze genealogie komt ook een telg uit het geslacht (Van Abcoude) Van Meerten voor: Peter Ernst.1

Johan de Hinojosa

Op bladzijde 20 van het artikel wordt geschreven over Johan de Hinojosa (?-1636). Hij was Heer van Weena, en kapitein van een compagnie infanterie. Daarnaast was hij volgens het artikel ruwaard, baljuw en dijkgraaf van Putten. Johan overleed in Geervliet in september 1636. Schutte vermoedt aan de pest. Hij trouwde op 27 december 1629 in de Franse kerk van ’s Gravenhage met Mathilda van Wassenaer.2 Mathilda was volgens de auteur ‘eerste staatsjoffrouwe van de prinses van Oranje’. De prinses van Oranje was daarom tijdens de trouwerij ook in de kerk present. Mathilda overleed op 3 februari 1654 en was een dochter van Johan van Wassenaer en Maria van Voerst.

Kinderen

Uit dit huwelijk werden ten minste twee kinderen geboren. De oudste was Frederik Hendrik de Hinojosa. Frederik Hendrik werd op 3 september 1632 in de Kloosterkerk te ’s-Gravenhage gedoopt en was vaandrig onder kapitein Hogendorp. Hij overleed ‘in of na 1674’ en trouwde in 1662 (ondertrouw op 3 december 1662) te Maastricht met Margrieta Lucia van Waenroij Utenham (geboren te Vianen 1640/1641 en overleden na 1675). Zij was een dochter van Diederik van Waenroij en Elisabeth Maria Soudenbalch. Het andere kind dat geboren werd uit het huwelijk van Johan en Mathilda wordt niet bij name genoemd maar wel aangegeven dat het kind op 27 februari 1637 gedoopt is in de Haagse Kloosterkerk. In voetnoot 40 wordt het volgende hierover gezegd: “Van de beide te ’s-Gravenhage gedoopte kinderen worden geen namen opgegeven. Zou het postuum geboren kind een zoon geweest zijn, dan zou het hoogstwaarschijnlijk naar de vader genoemd zijn. Derhalve is waarschijnlijk dat Frederik Hendrik het in 1632 geboren kind is.

Peter Ernst van Abcoude van Meerten

Nadat Johan overleed hertrouwde Mathilda van Wassenaer op 17 oktober 1639 met Peter Ernst van Abcoude van Meerten. Peter Ernst is op 19 april 1619 geboren te Wijk bij Duurstede. Hij was maarschalk van Eemland in het Sticht Utrecht.

Voetnoten

  1. Bron: Schutte, O., 2002, De Hinojosa, Virtus 9 (1-2): 12-26. Het artikel is hier te vinden: https://virtusjournal.org/article/view/31337/28612.
  2. Ze wordt in de meeste andere bronnen ook wel Mechteld of Machteld van Wassenaer genoemd.