Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan van Meerten (1808-1897)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1808-1897)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1808-1897) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan van Meerten (1808-1897) weergegeven.1 Op 24 september 1897 verscheen Cornelis Jan Langboom (1843-1901) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn oom.2 Cornelis Jan was dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes van Kalkeren (1871-1956), zes en twintig jaar oud en zonder beroep. Volgens de ambtenaar zijn beiden niet verwant aan de overledene. Zij verklaarden dat Jan op 21 september 1897 om zeven uur in de avond is overleden in de leeftijd van negen en tachtig jaar. Hij was van beroep arbeider en woonachtig te Lienden. Hij is geboren op 10 september 1808 te Lienden.3 Jan was weduwnaar van Geurtje Verburgt (1814-1893) en een zoon van wijlen de echtelieden Frederik4 van Meerten (1766-1845) en Luthera5 van de Peppel (1768-1830).6

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1897, aktenummer 53. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Cornelis Jan was de jongste zoon van zus Helena van Meerten (1802-1890).
  3. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jan-van-meerten-1808-1897/.
  4. Hier Fredrik genoemd.
  5. Hier Lotje genoemd.
  6. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.