Home » Genealogie » Doopinschrijving van Eva van Meerten (1676-?)

Doopinschrijving van Eva van Meerten (1676-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Eva van Meerten (1676-?) weergegeven. Eva werd op 22 juli 1676 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Zij was een dochter van Huijbert van Meerte en Eva Ouwerts3 en Ariaentie Timers4 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 533. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Haar achternaam wordt geschreven als Brouwer.[/note[. Als doopgetuigen waren Willem Huijbertus Brouwer2Willem was vermoedelijk een broer van Eva.
  3. Of en hoe zij verwant was aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.