Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946)

Geboorteakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946)

Geboorteakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) weergegeven.1 Op 9 december 1913 verscheen Jan Willem van Meerten (1878-1944) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Jan Willem was vijf en dertig jaar oud, sigarenmaker van beroep en woonachtig te Opheusden. Hij verklaarde dat Gerritje Maria op 9 december 1913 om twee uur in de nacht is geboren. Haar moeder was Teuntje Wevers, zonder beroep.2 Jan Willem had twee getuigen meegebracht: (1) Karel Schaap, negen en twintig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Gerrit Gerritsen (1881-1964)3, twee en dertig jaar oud en sigarenmaker van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1913, aktenummer 90. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  3. Gerrit was de zwager van Jan Willem. Hij was weduwnaar van Meggel van Meerten (1881-1907).