Home » Genealogie » Geboorteakte van Theodorus Hendrikus van Meerten (1914-1975)

Geboorteakte van Theodorus Hendrikus van Meerten (1914-1975)

Geboorteakte van Theodorus Hendrikus van Meerten (1914-1975) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Theodorus Hendrikus van Meerten (1914-1975) weergegeven.1 Op 28 september 1914 verscheen Ruth van Meerten (1886-1948) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Ruth was zeven en twintig jaar oud, boomkweker van beroep en woonachtig te Opheusden. Hij verklaarde dat Theodorus Hendrikus op 26 september 1914 om zes uur in de ochtend is geboren. Zijn moeder was Willemina Katrina van Leijen (1892-1916), zonder beroep.2 Ruth had twee getuigen meegebracht: (1) Jan Hendrik Cornelissen (1866-1937), zes en veertig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Gerrit Jansen Schuiling (1873-1941), een en veertig jaar oud en zonder beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1914, aktenummer 69. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1886-1948-en-willemina-katrina-van-leijen-1892-1916/.