Home » Genealogie » Geboorteakte van Nicolaas Teunis van Meerten (1916-1916)

Geboorteakte van Nicolaas Teunis van Meerten (1916-1916)

Geboorteakte van Nicolaas Teunis van Meerten (1916-1916) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Nicolaas Teunis van Meerten (1916-1916) weergegeven.1 Op 31 januari 1916 verscheen Ruth van Meerten (1886-1948) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Ruth was negen en twintig jaar oud, boomkweker van beroep en woonachtig te Opheusden. Hij verklaarde dat Nicolaas Teunis op 30 januari 1916 om elf uur in de ochtend is geboren. Zijn moeder was Willemina Katrina van Leijen (1892-1916), zonder beroep.2 Ruth had twee getuigen meegebracht: (1) Gerrit Jan Jansen (±1882-?), vier en dertig jaar oud en sigarenmaker van beroep, en (2) Douwe Post (1885-?), dertig jaar oud en rijksambtenaar van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1916, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1886-1948-en-willemina-katrina-van-leijen-1892-1916/.