Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1828-1836)

Overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1828-1836)

Overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1828-1836) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1828-1836) weergegeven.1 Op 10 maart 1836 om acht uur in de ochtend verscheen Teunis Zeger van Meerten (1795-1868) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van zijn zoon. De ambtenaar in functie was Burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Teunis Zeger was veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde in Oudewaard. Hij deed de aangifte samen met Pieter de Haas (±1800-?), zes en dertig jaar oud en landeigenaar van beroep. Pieter was een goede kennis van de overledene. Zij verklaarden dat Cornelis is overleden op 10 maart 1836 om vijf uur in de ochtend in de leeftijd van ruim zeven jaar. Hij woonde in het huis nummer 15b in deze gemeente. Hij is geboren te Kesteren2 en was een zoon van Teunis Zeger van Meerten (1795-1868) en Willemina Winkelman (1793-1848).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1836, aktenummer 7. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelis-van-meerten-1828-1836/.