Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1853-1937)

Overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1853-1937)

Overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1853-1937) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelia van Meerten (1853-1937) weergegeven.1 Op 3 november 1937 verscheen Marinus Clasinus van den Berg (1887-1966) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen om aangifte te doen van het overlijden van Cornelia. Marinus Clasinus was vijftig jaar oud, manufacturier van beroep en woonachtig te Rhenen. Hij verklaarde dat Cornelia op 1 november 1937 om kwart voor negen in de avond is overleden in de leeftijd van vier en tachtig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Lienden en woonachtig te Rhenen.2 Cornelia was de ongehuwde dochter van wijlen de echtelieden Teunis Willem van Meerten (1819-1875) en Heiltje Jansen (1820-1898).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rhenen, Overlijdensakten, 1937, aktenummer 71. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelia-van-meerten-1853-1937/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-teunis-willem-van-meerten-1819-1875-en-heiltje-jansen-1820-1898/.