Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1890-1890)

Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1890-1890)

Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1890-1890) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1890-1890) weergegeven.1 Op 3 december 1890 doet Jerfaas van Meerten (1837-1908) aangifte van het overlijden van zijn kleinzoon.2 De akte vermeldt ‘niet verwant’ maar dat is onjuist. Opa is op dat moment drie en vijftig jaar oud en arbeider van beroep. De aangever gaf aan dat Jerfaas op 3 december 1890 om 1 uur in de nacht is overleden. Hij was slechts vijf weken oud. Jerfaas was de ‘natuurlijke niet erkende zoon’ van Maartje van Meerten3, ongehuwd en dienstmeid van beroep. Zij woonde in Opheusden. Jerfaas had één getuige meegenomen: Teunis van Eldik (1856-1939), vier en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Helaas kon Jerfaas de akte niet ondertekenen omdat hij de schrijfkunst niet machtig was.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1890, aktenummer 52. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jerfaas was getrouwd met Elizabeth Vermeer (1845-1900) en de vader van de hieronder genoemde Maartje. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  3. Maartje was ongehuwd maar heeft wel twee kinderen gekregen. Haar parenteel is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maartje-van-meerten-1871-1906/.