Home » Genealogie » Geboorteakte van Andries van Meerten (1873-1875)

Geboorteakte van Andries van Meerten (1873-1875)

Geboorteakte van Andries van Meerten (1873-1875) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Andries van Meerten (1873-1875) weergegeven.1 Op 9 oktober 1873 deed Jerfaas van Meerten (1837-1908) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van een zoon. Jerfaas was toen zes en dertig jaar oud en karman van beroep. Andries was een zoon van Jerfaas en Elizabeth Vermeer (1845-1900).2 Hij is geboren op 8 oktober 1873 om elf uur in de ochtend te Opheusden. De aangever had twee getuigen meegenomen: (1) Gerrit Jan Roelofsen (1849-1921), vier en twintig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Peter van Ingen (1827-1908), zes en veertig jaar oud en rietdekker van beroep. Beide getuigen woonden in de Gemeente Kesteren. Helaas kon Jerfaas de akte niet ondertekenen omdat hij niet geleerd had om te schrijven of tekenen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1873, aktenummer 66. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.