Home » Genealogie » Overlijdensakte van Andries van Meerten (1873-1875)

Overlijdensakte van Andries van Meerten (1873-1875)

Overlijdensakte van Andries van Meerten (1873-1875) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Andries van Meerten (1873-1875) weergegeven.1 Op 21 september 1875 werd er aangifte gedaan door Jan Vermeer (1847-1914) en Rijk van Florestein (1811-1885) van het overlijden van Andries van Meerten. Jan Vermeer was de oom van de overledene, acht en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Rijk van Florestein was vier en zestig jaar oud en landbouwer. Beide aangevers woonden in de Gemeente Kesteren. Zij gaven aan dat Andries op 21 september 1875 om één uur in de nacht is overleden, 23 maanden oud. Andries is geboren in Opheusden op 8 oktober 18732 en is een zoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908), arbeider, en Elizabeth Vermeer (1845-1900), werkster.3 De echtelieden woonden in Opheusden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1875, aktenummer 66. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-andries-van-meerten-1873-1875/.
  3. Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.