Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Maria van Meerten (1663-?)

Fiche van de doopinschrijving van Maria van Meerten (1663-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Maria van Meerten (1663-?) weergegeven.1 Maria werd gedoopt op 16 augustus 1663 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar vader was Adriaen van Meerten (?-?) en haar moeder Anneke van der Eem (?-?)2 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 10. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Elders ook wel Anna Petersdochter genoemd.