Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Peter van Meerten (1664-?)

Fiche van de doopinschrijving van Peter van Meerten (1664-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Peter van Meerten (1664-?) weergegeven.1 Peter werd gedoopt op 14 augustus 1664 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zijn vader was Adriaen van Meerten en Zijn moeder Anneke Peters.2 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 16.
  2. Elders ook wel Anna Petersdochter of Anneke van der Eem genoemd.