Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Jan van Homoet (1693-?)

Fiche van de doopinschrijving van Jan van Homoet (1693-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Jan van Homoet (1693-?) weergegeven.1 Jan werd gedoopt op 14 mei 1693 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zijn vader was Cornelis Jansen2 (?-?) en haar moeder Willemken Adriaensen (1667-?).3 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 163.
  2. Van Homoet, het gaat zeer hoogstwaarschijnlijk om hetzelfde echtpaar als bij de doop van Adriaen van Homoet (1690-?). Zie: https://oorsprong.info/fiche-van-de-doopinschrijving-van-adriaen-van-homoet-1690/.
  3. Wilmken van Meerten of Willemken Adriaensen van Meerten genoemd.