Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1690-?)

Fiche van de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1690-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Adriaen van Meerten (1690-?) weergegeven.1 Adriaen werd gedoopt op 2 maart 1690 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zijn vader was Cornelis Jansen van Homoet (?-?) en haar moeder Willemke Adriaensen van Meerten (1667-?).2 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer. Onderaan het fiche staat: “Vgl. op 7 Febr. 1696.”

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 147.
  2. Zeer waarschijnlijk is zij dezelfde als Wilmken van Meerten, dochter van Adriaen van Meerten en Anneke van der Eem.