Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1696-?)

Fiche van de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1696-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1696-?) weergegeven.1 Adriaen werd gedoopt op 7 februari 1696 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zijn vader was Cornelis van Homoet2 (?-?) en haar moeder Willemken (1667-?).3 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer. Onderaan de fiche staat “Vgl. op 2 maart 1690.”

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 171.
  2. Ook wel Cornelis Jansen of Cornelis Jansen van Homoet genoemd.
  3. Ook wel Willemken Adriaensen, Wilmken van Meerten of Willemken Adriaensen van Meerten genoemd.